www.bcmx.net > qstring

qstring

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

C++中string和string.h的作用和区别#include < string .h > void main(){string aaa = " abcsd d " ;printf( " looking for abc from abcdecd %s\n " ,(strcmp(aaa, " abc " )) ? " Found " : " Not Found " ); } 不能正确实行,提示说是string ...

相互转换,参考示例如下: 1.从QString转换为char * 要实现把一个QString转换为char *,一般遵循这样的步骤: 第一步,对该QString对象调用QString的toLatin1()方法,以获得该字符串的latin1值。 注意toLatin1()的原型如下:QByteArray QString:...

QString 类中各函数的作用。 一、字符串连接函数。 1、QString也重载的+和+=运算符。这两个运算符可以把两个字符串连接到一起。 2、QString的append()函数则提供了类似的操作

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

char a[20]="aaaaaaa”; QString text(a); 或者 QString text(ch); text.append(ch); text = QString("%1").arg(ch); 从QString 到 c++数组 string_str=text.toStdString(); 通过 string就可以操作了 还有很多方法。自己去看帮助

m_FilePath = "/root/desktop " int first = m_FilePath.lastIndexOf ("/"); QString title = m_FilePath.right (m_FilePath.length ()-first-1);

调用传引用的函数时是dosth(str),不是dosth(&str)。 &在类型后面表示该类型的引用,在变量前面表示取变量的地址。 void dosth(QString* str)时才是dosth(&str)。

QString 类中各函数的作用。 一、字符串连接函数。 1、QString也重载的+和+=运算符。这两个运算符可以把两个字符串连接到一起。 2、QString的append()函数则提供了类似的操作

QString s = QString::fromUtf8(array.constData(),array.length());

网站地图

All rights reserved Powered by www.bcmx.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bcmx.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com